Старокозацька громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

Рішення про затвердження положення про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади

Дата: 15.06.2021 08:22
Кількість переглядів: 1207

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКИЙ  РАЙОН

СТАРОКОЗАЦЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                        ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                   

Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади

 

З метою створення належних умов для участі місцевих товаровиробників та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі у традиційних виставково-ярмаркових заходах, у рамках яких запроваджено просування на споживчий ринок конкурентоспроможної місцевої продукції, налагодження взаємовигідних ділових контактів між суб’єктами господарювання, забезпечення населення Старокозацької територіальної громади продовольчими товарами та сільськогосподарськими продуктами за цінами виробника, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 22.08.2007р. №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Старокозацької сільської ради

В И Р І Ш И В:

 

 1. Затвердити Положення про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади згідно додатку № 1 до рішення (далі – Положення).

 2. Проводити на території Старокозацької територіальної громади постійно діючий ярмарок, виїзний ярмарок, сезонні та святкові ярмарки, у місцях визначених згідно додатку № 2 до Положення.

 3. Визначити комунальне підприємство «Ринок-С» розпорядником постійно діючого, виїзного, сезонних та святкових ярмарків. 

 4. Затвердити тарифи вартості КП «Ринок-С» за надання торгового місця під час проведення ярмарку (виставки) в залежності від виду ярмарки так використання торгівельного обладнання згідно додатку № 3 до Положення.

 5. 90 відсотків коштів, отриманих КП «Ринок-С» від проведення виставково-ярмаркової діяльності, спрямовувати у місцевий бюджет.

 6. КП «Ринок-С» здійснювати надання торгових місць на ярмарках (виставках) шляхом укладення угод із учасниками ярмаркової та фестивальної діяльності. 

 7. Затвердити форму договору про надання торгового місця під час проведення ярмарку (виставки) між розпорядником та учасником ярмарку (виставки) згідно додатку  4 до Положення. 

 8. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Музиченко В. А.

Сільський голова В. В. Бойко

с. Старокозаче

31 травня 2021 року

70

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету Старокозацької сільської ради № 70 від

31 травня 2021 року

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади (далі за текстом - Положення) розроблено з метою регулювання та координації виставково-ярмаркової діяльності на території громади, визначення вимог до їх організації в інтересах суб'єктів господарювання та громади відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-ІV, постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 р. 1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» зі змінами.

При організації роботи ярмарку чи виставки суб’єкти виставково-ярмаркової діяльності повинні керуватися вимогами чинного законодавства України: Законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 із змінами та доповненнями, Правилами роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 із змінами і доповненнями, Правилами благоустрою території об’єднаної територіальної громади Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну та ярмаркову діяльність.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

ярмарок - захід, безпосередньо пов'язаний з роздрібною або оптовою торгівлею, що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк.

Ярмарки поділяються на:

* постійно діючий ярмарок – захід, пов'язаний з торгівлею товарами побутового призначення, сувенірною продукцією, сільськогосподарською продукцією власного виробництва, товарами народних промислів, іншими товарами, а також з проведенням виставки, презентації продукції власного виробництва 

* регулярні (виїзні) ярмарки – захід, пов'язаний з торгівлею товарами побутового призначення, сувенірною продукцією, іншими товарами, що проводиться у визначений день тижня у визначеному місці.

* сезонні - проведення яких приурочено до сезонного періоду року (продаж чи виставка);

* святкові – проведення, яких приурочено до святкових днів; 

- за видами товарів, що реалізуються на ярмарках – промислові, сільськогосподарські, продовольчі, спеціалізовані, універсальні.

Виставка - захід, пов'язаний з демонстрацією продукції, товарів та послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та зовнішній ринок з урахуванням його кон'юнктури, створенню умов для проведення ділових переговорів з метою укладання договорів про постачання або протоколів про наміри, утворення спільних підприємств, отримання інвестицій.

Презентація - захід, приурочений публічному представленню нового продукту, товару, послуги. Проводиться з метою донесення нової інформації до зацікавлених у ній осіб.

Торгове місце – торгова площа, відведена (розпорядником) учаснику ярмарку для участі у ярмарку (виставці) з метою здійснення ним діяльності з продажу товарів, виставки ( в т.ч. проведення майстер класів), презентації, надання послуг.

1.3. Суб’єктами ярмарково-виставкової діяльності є організатори, розпорядники та учасники ярмарку (виставки).

1.4. Організатором ярмарку, виставки, може бути Старокозацька сільська рада, її виконавчі органи та суб’єкти господарювання, у разі прийняття рішення Старокозацькою сільською радою про визначення суб’єктів господарювання - організатором ярмарку (за поданою заявою до сільської ради про організацію ярмарково-виставкової діяльності.)

1.5. Розпорядником ярмарку, виставки є комунальне підприємство, яке здійснює їх підготовку та проведення на підставі прийнятого рішення організатора ярмарку (Старокозацької сільської ради). Розпорядник ярмаркового чи виставкового заходу застосовує тарифи за надання торгового місця під час проведення ярмарку (виставки), що затверджуються рішенням виконавчого комітету Старокозацької сільської ради.

Кошти отримані розпорядником від учасників ярмарку за участь у ярмарку (внаслідок укладених угод про надання торгового місця) розподіляються наступним чином: 90 % спрямовуються у місцевий бюджет сільської ради, 10 % - комунальному підприємству.

Кошти отримані розпорядником внаслідок укладених угод на вивезення, розміщення та захоронення побутових відходів залишаються на рахунку розпорядника.

Розпорядник ярмаркового чи виставкового заходу:

1) розробляє схему розміщення та розміщує учасників ярмарку відповідно до номерів (або дислокації) торгових місць з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм при реалізації товарів населенню міста;

2) здійснює заходи щодо взаємодії з органами, що забезпечують охорону громадського порядку, у місці проведення ярмарків.

1.6. Учасник ярмарку (виставки) - суб'єкт господарської діяльності, фізична або юридична особа, громадянин, якому в установленому порядку надано місце на ярмарку (виставці) і який бере участь в її діяльності шляхом здійснення продажу товарів, надання послуг або в інших формах. Умова для участі у ярмарку – укладення угоди із розпорядником про надання торгового місця під час проведення ярмарку (виставки) та укладення угоди на вивезення, розміщення та захоронення твердих побутових відходів.

1.7. Розпорядник ярмарку, виставки може залучати на договірних засадах інших суб'єктів господарювання до виконання робіт, надання послуг, необхідних для організації та проведення ярмарків чи виставок.

1.8. Інші терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.

1.9. Положення є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють виставково-ярмаркову діяльність на території Старокозацької територіальної громади.

 

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ

2.1. Організація проведення ярмарків (виставок) може здійснюватися за ініціативою Старокозацької сільської ради (рішенням виконавчого комітету чи рішенням сесії), сільського голови або за ініціативою суб’єктів господарювання різних форм власності.

2.2. Проведення ярмарків (виставок) за ініціативою виконавчого комітету сільської ради здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради, яким визначаються місце, термін, час та умови організації і проведення ярмарково-виставкових заходів.

2.3. Проведення ярмарків (виставок) за ініціативою сільського голови чи суб’єктів господарювання різних форм власності здійснюється на підставі розпорядження сільського голови, яким визначаються місце, термін, час та умови організації і проведення ярмарково-виставкових заходів.

2.4. Для проведення виставково - ярмаркового заходу суб'єкт господарювання (у разі організації ним ярмарку, виставки) подає до Старокозацької сільської ради такі документи:

1) заяву;

2) копію виписки із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3) розроблену схему розміщення учасників ярмарку, виставки. 

2.5. Відповідальність за достовірність відомостей у документах несе суб'єкт господарювання.

2.6. Підставою для відмови суб’єкту господарювання у проведенні ярмаркового чи виставкового заходу є відсутність необхідних документів, виявлення недостовірності відомостей у документах, невідповідність місця.

2.7. 3 метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території громади цим Положенням визначаються спеціальні місця для організації та проведення ярмаркових чи виставкових заходів (додаток 3 до цього Положення).

ІІІ. ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ЯРМАРКУ (ВИСТАВЦІ)

3.1 Для участі у ярмарку чи виставці учасник ярмарку подає розпоряднику ярмарку наступні документи:

1) заяву встановленого зразка (додаток 1 до Положення);

2) копію виписки із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для фізичних осіб – підприємців);

3) копію паспорта, ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.2. Учасник, який приймає участь у ярмарково-виставковому заході забезпечує:

- належний санітарний та протипожежний стан території;

- наявність медичних книжок та санітарного одягу (в разі необхідності);

- наявність документів, що підтверджують якість та безпеку продукції, що реалізується (в разі необхідності).

3.3. Під час проведення ярмарку (виставки) учасник повинен керуватися вимогами чинного законодавства України, законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року  833, Правилами роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 року № 369 із змінами і доповненнями, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну діяльність та благоустрій території.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

4.1. Організатор ярмарку здійснює контроль за дотриманням порядку організації та проведення виставково-ярмаркового заходу.

4.2. Безпосередній контроль та відповідальність за організацію і проведення виставково-ярмаркового заходу несе розпорядник ярмарку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Положення про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади

 

 

Директору КП «Ринок-С»

________________________

 

Юридичної особи чи фізичної особи-підприємця,

чи фізичної особи

________________________

 

 

ЗАЯВА

Прошу виділити місце для участі у ярмарку _______________________________________.

 (вказати вид ярмарку)

Необхідна площа під торгове місце:

__________ кв.м, довжина _______м, ширина _________м.

Передбачається використання торгівельного обладнання ____________________________

_____________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ ім’я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця, ПІБ фізичної особи)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)

_____________________________________________________________________________

(місце знаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця, місце проживання фіз. особи та ідентиф.код )

З умовами участі у ярмарковому заході ознайомлений. Телефон _______________________

 

“____” _________ 20___ р.

(підпис керівника юридичної особи/ фізичної особи-підприємця, уповноваженої особи)

 

 

 

 

Додаток № 2

до Положення про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади

ПЕРЕЛІК

місць, визначених на території Старокозацької територіальної громади для проведення ярмаркової чи виставкової діяльності

Для регулярного виїзного (щотижневого) універсального ярмарку:

 1. с. Козацьке, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл. (права та ліва сторона узбіччя вулиці Центральна, від будинку № 48 по будинок № 50):

Час проведення - 6.00-10.00 год.

Визначений день – щочетверга

 1. с. Красна Коса, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл. (права та ліва сторона узбіччя вулиці Мічуріна, біля будинку № 17)

Час проведення - 7.00-11.00 год.

Визначений день – щоп’ятниці

 1. с. Нова Царичанка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл. (провулок вулиці Центральна біля пекарні)

Час проведення - 7.00-12.00 год.

Визначений день – щопонеділка

 1. с. Стара Царичанка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл. (права та ліва сторона узбіччя вулиці Покровська, біля будинку старости)

Час проведення - 7.00-11.00 год.

Визначений день – щосереди

 1. с. Петрівка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл. (права та ліва сторона узбіччя вулиці Суворова, від будинку № 2  по будинок № 6)

Час проведення - 7.00-11.00 год.

Визначений день – щовівторка

 1. с. Крутоярівка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл. (права та ліва сторона узбіччя вулиці вул. 40 років Перемоги біля стадіону):

Час проведення - 7.00-11.00 год.

Визначений день – щосуботи

Для проведення святкових ярмарок та виставок:

Місце: додатково визначається рішенням виконкому сільської ради.

Час проведення та день: святкові дні - 10.00- 20.00 год.

 

Додаток № 3

до Положення про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади

 

Тарифи вартості розпорядника за надання торгового місця

під час проведення ярмарку (виставки) в залежності від виду ярмарки та використання

торгівельного обладнання.

Регулярні виїзні (щотижневі) ярмарки (у визначений день тижня):

Столи: 1 стіл (1.0*2,0) = 100 грн/день, 2-3 столи – 150 грн./день

Фізичні особи, які проживають на території Старокозацької територіальної громади (продукція власного виробництва) (до 1 м кв.) – безоплатно.

Торгівля з легкового автомобіля (при можливості надання торгової площі під розміщення легкового автомобіля): 150 грн/день.

Торгівля з мікроавтобуса (при можливості надання торгової площі під розміщення вантажного автомобіля): 200 грн/день.

Торгівля з вантажного автомобіля   (більше 1.5 т.) ,(при можливості надання торгової площі під розміщення вантажного автомобіля): 250 грн/день.

 

Сезонні, святкові ярмарки:

Столи: 1 стіл (1.0*2,0) = 100 грн/день, 2-3 столи – 150 грн./день

Фізичні особи, які проживають на території Старокозацької територіальної громади (продукція власного виробництва) (до 1 м кв.) – безоплатно.

Торгівля з легкового автомобіля (при можливості надання торгової площі під розміщення легкового автомобіля): 150 грн/день.

Торгівля з мікроавтобуса (при можливості надання торгової площі під розміщення вантажного автомобіля): 200 грн/день.

Торгівля з вантажного автомобіля   (більше 1.5 т.) ,(при можливості надання торгової площі під розміщення вантажного автомобіля): 250 грн/день.

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

до Положення про організацію та проведення ярмаркової та фестивальної діяльності на території Старокозацької територіальної громади

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання торгового місця під час проведення ярмарку (виставки)

с. Старокозаче  «__» _____________ 20__ р.

Комунальне підприємство «Ринок-С» в особі

(повне найменування - розпорядника ярмарку)

___________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові),

що діє на підставі ______________________________, з

однієї сторони (далі – розпорядник ярмарку ),

та

_____________________________________________________________________________

(повне найменування юрид.особи, ФО-П, (ПІБ для учасника фіз..особи ) — учасника ярмарку)

в особі

_____________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі

_____________________________________________________________________________,

(найменування документа)

(далі - учасник), з другої сторони (далі - сторони), уклали договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1 Предметом договору є надання торгового місця загальною площею ___________ кв. метрів, що розташоване на території проведення ярмарку _____________________________________________________________________________

(адреса проведення ярмарку та вид ярмарку)

(далі - об'єкт) та надається розпорядником у користування учаснику для провадження ярмаркової, виставкової чи іншої пов’язаної діяльності.

1.2. Об'єкт облаштовано тимчасовим нестаціонарним торгівельним обладнанням, право

власності на яке має учасник ярмарку.

1.3. Місцезнаходження об'єкта зазначається на плані території проведення ярмарку.

1.4. Учасник набуває права користування об'єктом з дня підписання договору.

 

2. Права та обов'язки розпорядника

2.1. Розпорядник має право:

- проводити перевірку використання учасником об'єкта відповідно до договору;

- вимагати в учасника своєчасно та у повному розмірі сплачувати плату за обслуговування

торгового місця (за торгове місце);

- достроково розірвати договір у разі несвоєчасної сплати учасником плати за участь у ярмарку (у разі застосування поденного розрахунку при відсутності оплати більше 5-денного терміну у випадку участі учасника у постійно діючому та сезонному ярмарку, у

разі застосування поденного розрахунку при відсутності оплати більше 1- денного терміну

у випадку участі учасника у виїзному ярмарку) (підкреслити необхідне).

2.2. Розпорядник зобов'язаний:

- передати учаснику в тимчасове користування під час здійснення ярмарку торгове місце;

- під час проведення ярмарку підтримувати територію, на якій розташоване торговельне

місце, в належному санітарно-технічному і протипожежному стані.

 

3. Права та обов'язки учасника

3.1. Учасник має право:

- здійснювати реалізацію товару, виставку, надавати послугу відповідно до схеми розміщення з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил і норм при реалізації товарів населенню та чинного законодавства;

- вимагати від розпорядника виконання умов зазначеного договору.

- достроково розірвати договір, у разі припинення ним участі у ярмарку (за заявою учасника)

3.2. Учасник зобов'язаний:

- прийняти торгове місце у тимчасове користування;

- використовувати його за цільовим призначенням відповідно до пункту 1 договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за торгове місце;

- у разі припинення або розірвання договору повернути учаснику торгове місце та інше обладнання у належному стані;

- дотримуватися правил дрібно-роздрібної торгівлі, ветеринарно-санітарних правил, правил протипожежної безпеки, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог законодавства.

 

4. Плата за участь у ярмарку та порядок розрахунків

4.1. Плата за обслуговування торгового місця на ярмарку (виставці) становить:

____________________________________ гривень/день (прописом) з розрахунку: ______________________(використання торгівельного обладнання) *

____________________________________________(тариф в залежності від виду ярмарку).

4.2. Щомісячна вартість оплати за торгове місце може коливатись в залежності від кількості днів участі учасника у ярмарку. Нарахування податку на додану вартість на суму плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Плата обчислюється на підставі тарифів, затверджених виконавчим комітетом Старокозацької сільської ради в залежності від виду ярмарку та виду використання торгівельного обладнання. У разі зміни тарифів учасник ярмарку зобов’язаний оплачувати за торгове місце у відповідності до нових затверджених тарифів (з часу оприлюднення інформації відповідного до вимог чинного законодавства).

4.4. Інші види платежів, не передбачені у договорі, учасником не вносяться.

 

5. Відповідальність і вирішення спорів за договором

5.1. Розпорядник не відповідає за зобов'язаннями учасника, а учасник не відповідає за зобов'язаннями розпорядника, якщо інше не передбачено договором.

5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

5.3. Спори, що виникають з договору або у зв'язку з ним, не усунуті шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

6. Строк дії, порядок зміни та розірвання договору

6.1. Договір укладено строком на _________________________________________________ 

                                               (термін проведення ярмарку)

та діє з ___ __________ 20__ р. до ___ __________ 20__ р. включно.

6.2. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін і оформляються шляхом укладення додаткової письмової угоди.

6.3. Зміни та доповнення до договору є його невід'ємною частиною та оформлюються у письмовому вигляді (крім випадку зміни тарифів виконавчим комітетом Старокозацької сільської ради). В цьому випадку укладення додаткової угоди є необов’язковим.

6.4. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

6.5. Взаємовідносини сторін, не врегульовані договором, регулюються законодавством.

Реквізити сторін

Розпорядник                                          Учасник

_______ _________________ ________ ______________________

(підпис)      (ініціали та прізвище)    (підпис)       (ініціали та прізвище)

 

Керуючий справами    І. Г. Вареник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь