Старокозацька громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  СТАРОКОЗАЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 13.03.2020 08:21
Кількість переглядів: 903

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРНОГО
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
СТАРОКОЗАЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради оголошує
конкурс на визначенняопорного закладу загальної середньої освітиСтарокозацької
сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (далі – Конкурс).

Конкурс проводитиметься відповідно до Порядку проведення конкурсу на
визначення опорного закладу загальної середньої освітиСтарокозацької сільської ради
Білгород-Дністровського району Одеської області, затвердженого рішенням
Старокозацької сільської ради від 29.01.2020 року №848-YII «Про затвердження
положення про конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої
освітиСтарокозацької сільської ради».
Етапи проведення Конкурсу:
І етап (підготовчий) – з 13березня  2020 року по 26 березня 2020 року – подання заявок
відповідними закладами загальної середньої освіти на участь у Конкурсі;
ІІ етап (основний) – з 27 березня  по 31 березня  2020 року розгляд заявок на визначення
переможця Конкурсу.
1 квітня 2020 року – визначення переможця Конкурсу.
Для участі у Конкурсі необхідно подати до відділу освіти, культури. молоді та спорту
Старокозацької сільської ради заявку, до якої додаються такі матеріали:
1) план розвитку навчального закладу (до 5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий
для порівняння - 2019/2020 навчальний рік), який містить таку обов’язкову інформацію:
- провадження освітньої діяльності опорним закладом (проектна потужність
опорного закладу; кількість учнів, що навчаються на території обслуговування
навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після
консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з
розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється
підвезення);
- мережа класів та їх наповнюваність;
- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;
- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі
укомплектування бібліотечного фонду;
- забезпечення якісного складу педагогічних кадрів;
- залучення бюджетних коштів, інвестицій.
2) діяльність закладу освіти за останні 3 роки (робота з обдарованими дітьми,
перемоги в олімпіадах, конкурсах, змаганнях), аналіз результатів учнів у ЗНО у
порівнянні зі шкільним оцінюванням, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності;
3) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для
перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного
обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з
енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).
3. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті
Старокозацької  сільської ради.

Зазначені документи подаються на адресу: вул.Соборна, 18село Старокозаче Білгород-
Дністровського району Одеської області

Додаток 1 до
рішення сесії сільської ради

від 29.01.2020 року  № 848-УІІ

Порядок

проведення конкурсу на визначення
опорного закладу загальної середньої освіти
Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського

району Одеської області

І. Загальні положення 
1. Цей Порядок визначає умови проведення конкурсу на визначення опорного
навчального закладу загальної середньої освіти Старокозацької сільської ради Білгород-
Дністровського району Одеської області (далі – Конкурс).
2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи
загальної середньої освіти Старокозацької об’єднаної територіальної громади,
забезпечення рівного доступу до якісної освіти, поглибленого вивчення предметів учнями
незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання
наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи.
3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного
закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості,
підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної
бази опорних закладів.
4. Організатором конкурсу є відділ освіти, культури молоді та спорту Старокозацької
сільської ради. 
ІІ. Порядок проведення Конкурсу
1. Конкурс проводиться протягом 2 тижнів з дня публікації оголошення про проведення
конкурсу на сайті громади.
Відбір кращого проекту опорного закладу загальної середньої освіти відбувається у
заочній та очній формах. Членами конкурсної комісії оцінюються:
? матеріали про опорний навчальний заклад (оформлені відповідно до критеріїв
оцінювання, зазначених у розділі ІІІ цього Порядку);
? презентація проекту опорного навчального закладу його керівником;
? візуальний огляд опорного навчального закладу з виїздом на місце.
Подання матеріалів до Конкурсної комісії здійснюється громади протягом 2 тижнів
з дня публікації на сайті. За підсумками проведення Конкурсу конкурсною комісією

подаються на розгляд сесії сільської ради матеріали переможця – презентація проекту
опорного закладу загальної середньої освіти.
2. Для участі у Конкурсі необхідно подати до відділу освіти, культури. молоді та спорту
Старокозацької сільської ради заявку, до якої додаються такі матеріали:
1) план розвитку навчального закладу (до 5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий для
порівняння - 2019/2020 навчальний рік), який містить таку обов’язкову інформацію:
- провадження освітньої діяльності опорним закладом (проектна потужність опорного
закладу; кількість учнів, що навчаються на території обслуговування навчального закладу;
кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі;
маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та
приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);
- мережа класів та їх наповнюваність;
- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;
- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі
укомплектування бібліотечного фонду;
- забезпечення якісного складу педагогічних кадрів;
- залучення бюджетних коштів, інвестицій.
2) діяльність закладу освіти за останні 3 роки (робота з обдарованими дітьми, перемоги в
олімпіадах, конкурсах, змаганнях), аналіз результатів учнів у ЗНО у порівнянні зі
шкільним оцінюванням, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності;
3) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для
перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного
обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з
енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).
3. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті
Старокозацької  сільської ради.
 ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу 
1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення
опорного закладу загальної середньої освіти (далі – Комісія) у складі згідно з дод
атком до цього рішення.
2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.
3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість
балів за одним критерієм – 10 балів):
1) кількість учнів в опорному навчальному закладі (без врахування філій);
2) кількість класів опорного навчального закладу та їх наповнюваність;
3) кількість філій опорного навчального закладу, їх ступінь;
4) кількість дітей із філій, які планується перевести до опорного навчального
закладу (по класах);
5) використання проектної потужності закладу після консолідації мережі;
6) протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного навчального закладу
(вказати окремо по напрямках до філій);
7) наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного навчального закладу
та їх потребу;
8) організація профільного навчання у старшій школі опорного навчального
закладу;

9) організація поглибленого вивчення предметів в опорному навчальному закладі
та філіях;
10) забезпеченість кабінетів обладнанням у відповідності до навчальних програм (у
%):
? фізики
? хімії
? біології
? географії
? математики
? інформатики
? навчальних майстерень

11) наявність спортивної зали;
12) наявність спортивного майданчика;
13) забезпеченість спортивним обладнанням;
14) наявність бібліотеки (книгосховище, абонемент, читальна зала), книжковий
фонд (задовольняє потреби читачів у %), наявність комп’ютерної техніки, підключення до
мережі Інтернет;
15) наявність швидкісного інтернету;
16) наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом;
17) наявність веб-сайту та його дієвість;
18) наявність комп’ютерної техніки (рік випуску) та мультемідійного обладнання;
19) наявність актової зали;
20) створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:
? організація індивідуального навчання;
? впровадження інклюзивного навчання;
21) наявність шкільної їдальні, кількість посадкових місць та наявність кухонного
обладнання;
22) наявність внутрішніх туалетів;
23) інвестиційні потреби опорної школи;
24) результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях впродовж 3-х
останніх років;
25) відсоток учнів, які стали призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту
робіт учнів-членів Малої академії наук (ІІ, ІІІ та ІV етапи) за останні 3 роки;
26) позакласна та позашкільна робота;
27) наявність гуртків у опорному навчальному закладі (за напрямками
позашкільної освіти);
28) рейтинг опорного закладу серед шкіл громади за результатами роботи з
обдарованими дітьми;
29) аналіз результатів участі учнів у ЗНО, підтвердження результатів при
нагородженні медалями;
30) загальна кількість вчителів у опорному навчальному закладі та їхнє педагогічне
навантаження відповідно до тарифікації
31) кількість вчителів у філіях та їхнє педагогічне навантаження відповідно до
тарифікації;
32) рівень кваліфікації педагогічних працівників (категорії, стаж, наукові ступені);
33) частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом;
34) плинність кадрів за останні 5 років;

35) результативність методичної роботи (наявність вивчених досвідів, підготовка
розробок власних методичних, авторських програм, факультативів, посібників, друк у
періодичних фахових виданнях);
36) частка участі вчителів у педагогічних конкурсах, їх результативність;
37) школа підтримує інновації;
38) стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в
навчальний процес опорного навчального закладу;
39) освітній та кваліфікаційний рівень керівника опорного навчального закладу;
40) наявність електронної системи управління закладом;
41) дієвість створених органів громадського самоврядування;
42) створення позитивного іміджу закладу освіти (скарги), засоби масової
інформації, позакласні та позашкільні заходи, використання шкільного приміщення
громадою;
43) вартість утримання 1 учня в опорному навчальному закладі (до створення і
після) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року №435
«Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».
4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його
складу.
5. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого
голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
6. Рішення Комісії про визначення опорного навчального закладу подається до сільської
ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.
 
ІV. Нагородження переможця Конкурсу
Переможцю конкурсу надається фінансова підтримка  за рахунок виділеної освітньої
субвенції  з державного бюджету та (при можливому залученні) кошти донорів на
обладнання кабінетів, придбання спортивного обладнання, ремонт приміщень,
впровадження енергозберігаючих технологій, поповнення бібліотечних фондів тощо.
V. Прикінцеві положення
Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством
України.                                                                           

Секретар ради Н. М. Тупиця

Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
від 29.01.2020 року № 848-УІІ

Склад конкурсної комісії із визначення опорного закладу
загальної середньої освіти Старокозацької сільської ради
Білгород-Дністровського району Одеської області


п/
п

ПІБ Займана посада Посада в комісії

1 Бойко Вадим Валерійович Сільський голова Голова конкурсної
комісії

2 Величко Олександра Іванівна Начальник відділу освіти,
культури, молоді та
спорту Старокозацької
сільської ради

Заступник голови
конкурсної комісії

3 Димитрова Людмила Миколаївна методист з питань освіти
відділу освіти, культури,
молоді та спорту
Старокозацької сільської

ради

Секретар
конкурсної комісії

4 Ганченко Олександра Романівна Голова постійної комісіїз
гуманітарних питань
Старокозацької сільської

ради

Член конкурсної
комісії

5 Ковалішина Галина Юріївна головний бухгалтер
відділу освіти, культури,
молоді та спорту
Старокозацької сільської

ради

Член конкурсної
комісії

6 Борш Борис Іванович в.о. старости села
Крутоярівка

Член конкурсної
комісії

7 Константинова Галина Дмитрівна в.о. старости села
Козацьке

Член конкурсної
комісії

8 Щербина Неля Анатоліївна депутат Старокозацької
сільської ради

Член конкурсної
комісії

Секретар ради Н. М. Тупиця

Додаток 3
до рішення сесії сільської ради
від 29.01.2020 року № 848 -УІІ

Типове положення

про опорний заклад загальної середньої освіти
Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського

району Одеської області

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади
діяльності опорної школи.
Опорна школа – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що надає повну
загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має
сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і
забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів.
2. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в Державній казначейській
службі України, самостійний баланс, штамп, печатку. Має у своєму складі філії та (або)
здійснює з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами організоване
підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу і місця проживання. Кількість учнів
(вихованців) опорного закладу, як правило, становить не менше 200 осіб.
Філія опорної школи – це територіально відокремлений структурний підрозділ
опорної школи, що утворюється з метою надання рівного доступу до якісної освіти та
наближення місця навчання дітей до місця їх проживання.
Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в
установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за
рішенням засновника виконувати функції основної школи.
3. Опорний заклад, його філії, у своїй діяльності керуються Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве
самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів
виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими
документами.
4. Головною метою та завданнями діяльності опорної школи є:
- створення єдиного освітнього простору;
- створення єдиної системи виховної роботи;
- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, поглибленого
вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи;
- розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх
інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;
- концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів,
їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців).

Опорна школа розробляє програму діяльності та плани роботи щодо її реалізації.
Опорна школа спільно з інформаційно-методичним центром, відділом освіти, молоді та
спорту сільської ради проводить діяльність із:
- накопичення й обміну інформацією про сучасні науково-методичні, дидактичні,
виховні, управлінські, наукові та практичні досягнення з визначеної проблеми;
- пошуку сучасних ефективних та оптимальних форм і методів організації
навчально-виховного процесу;
- моніторингу інноваційної діяльності;
- видавничої діяльності;
- презентації навчально-методичної літератури;
- вивчення, узагальнення та впровадження в освітній процес передового
педагогічного досвіду;
- організації роботи з апробації педагогічних технологій та навчальної літератури;
- проведення консультацій та організації співпраці всіх зацікавлених працівників з
визначеної проблеми;
- демонстрації передової методики, сучасних технологій навчання й виховання;
- організації та координації підготовки до друку матеріалів досвіду;
- схвалення розробок уроків, позакласних заходів, виховних годин і направлення їх
до редакції фахових видань (газет, журналів) на правах авторства;
- організації і проведення навчально-методичних семінарів, конференцій і нарад з
визначеного напряму модернізації освітньої системи;
- координації роботи із закладами освіти, науковими, науково-методичними
установами тощо;
- координації діяльності закладів освіти з реалізації певної науково-методичної
проблеми.
5. Засновником опорного закладу середньої освіти є орган місцевого самоврядування.
6. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його
філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих закладів освіти) відповідно до
вимог законодавства.
7. Опорний заклад, його філії, діють на підставі установчих документів (Статуту або
Положення про опорний заклад, Положення про філію), що розробляються відповідно до
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст.2291), цього Положення, інших нормативно-
правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.
8. В опорному закладі та його філіях можуть створюватися групи продовженого дня.
9. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій
здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного
закладу.
10. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та
виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки
власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації
навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та
навчання екстерном організовується у порядку, визначеному МОН.

Філії, розташовані у селах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних
вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму
складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас
(клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.
У гімназійних з поглибленим вивченням окремих предметів та ліцейних класах
навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та
експериментальною роботою.
11. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій
розробляються керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей
контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього
рівня та затверджуються в установленому порядку.
Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які
забезпечують навчально-виховний процес в опорному закладі та його філіях, визначається
директором опорного закладу відповідно до законодавства.
12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті,
семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюється його директором
у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.
Розклад уроків опорного закладу, його філій, складається відповідно до
навчального плану з дотримання педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і
затверджується директором опорного закладу.
Для учнів 5-9 класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації
практичної складової навчальних програм (лабораторні, практичні, контрольні), розвитку
зв’язного мовлення та технологій.
У 10-11 (12) класах допускається проведення спарених уроків з одного предмета
інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін
(предметів).
13. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор
опорного закладу здійснює повноваження, визначені законами України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом опорного
закладу.
Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його
заступники відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про
філію.
Директор відповідає за діяльність опорної школи та філій, розпоряджається в
установленому порядку майном та коштами опорної школи, забезпечує розвиток
матеріально-технічної бази філій.
Директор опорного закладу призначає працівників як опорного закладу, так і філій.
14. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій, включає будівлі, споруди,
землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість
яких відображено у балансі опорного закладу.

Опорний заклад повинен бути обладнаним спортивними об’єктами, предметними
кабінетами, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним
обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.
15. Опорний заклад, його філія, мають штатний розпис, що розробляється директором
школи на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що
затверджені МОН.
Фінансування опорного закладу, його філій, здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів. Порядок ведення бухгалтерського обліку та
діловодства визначається законодавством.
16. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу, його філій,
здійснюється у порядку, визначеному законодавством

Секретар ради Н. М. Тупиця


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь